Historie

Den første bevilling

Sevel Kro modtog den første bevilling den 4. februar 1771 under navnet “Bakkehuset”. Den centrale placering i Sevel ved kirken og landevejene havde inden da gjort bygningen attraktiv, og har været ejet af både officerer og flere af egnens godsejere.

Bevillingen var dog noget begrænset, da en forordning fra 1757 bestemte, “at de privilegerede kroer kun måtte sælge brændevin og andre stærke drikke til de vejfarende og under ingen omstændigheder til den lokale befolkning, ligesom de heller ikke måtte besidde nogen del af brændevinstøj, hverken tønde, pibe eller hat.”

Kongelig privilegeret i 1802

Sevel Kro blev kongelig privilegeret i 1802 – en ordning, indført af Margrethe 1. helt tilbage i år 1396 med påbuddet at: “hver foged lader bygge kro for hver fjerde mil, og at enhver, der kommer dertil, kan købe sit underhold for sine penge, og at man ikke sætter priserne højere end dem, der gælder i nærmeste købstad” Det kongelige privilegium blev ophævet for samtlige kroer i 1912, men de historiske landevejskroer har bibeholdt betegnelsen siden.
Fra 2013 har privilegiet fået fornyet fokus, da Rigsarkivet er påbegyndt en håndhævelse af mange privilegerede kroers brug af den “lukkede kongekrone.”  Sevel Kro er i den forbindelse også igang med at udfase brugen af den “lukkede kongekrone” i både salgsmateriale og i de fysiske rammer.

Mads Hansen

Mads Hansen var kromand 1927 – 1961 på Sevel Kro og gjorde kroen landskendt sammen med sin kone Marie Hansen.

Mads er beskrevet i “Hardsyssels Årbog 1990” af Ejner G. Pedersen:

“Mads – som altid præsenterede sig ved fornavn og ønskede sig tiltalt med samme – havde en så personlig udstråling af imødekommenhed og hjertelighed og dog samtidig en nærhedsgrænse, så ingen kom ham for nær, alle respekterede ham i al hans gemytlighed, og naturligvis blev han noget nær den fuldkomne kromand.” 

Poul Reichhardt

I 1939 kom filmholdet fra Fotorama til egnen for at optage filmen “Jens Langkniv” på Hjerl Hede. Titelrollen skulle spilles af en ung Poul Reicchardt, der med sit indtog på kroen knyttede et livslangt venskab med Mads Hansen, og startede en gylden æra i Sevel Kros historie. I mange år herefter blev kroen kendt som “teaterkroen”, da skuespillernes begejstring for det idylliske landsbyliv på heden, gjorde, at de vendte tilbage til Sevel Kro gennem årtier.

Poul Reicchardt gamle værelse nr. 9 er stadig at finde i den nostalgiske afdeling på kroen.